Ayfer Vardar - Minnet Eylemem - YouTube

 

Har içinde biten gonca güle minnet eylemem
Arabiyi, Farisiyi bilmem, dile minnet eylemem
Sırati müzre müstakim gözetirim rahimi
Zalimin talim ettiği yola minnet eylemem
Zalimin talim ettiği yola minnet eylemem

Bir acaip derde düştüm herkes gider karına
Bugün buldum bugün yerim, hak kerimdir yarına
Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına
Rızkımı veren Hüdadır kula minnet eylemem
Rızkımı veren Hüdadır kula minnet eylemem

Ey Nesimi, can Nesimi ol gani mihman iken
Yarın şefaatlarım Ahmedi Muhtar iken
Cümlenin rızkını veren ol gani serdar iken
Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem
Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem

 

Seyid (İmadeddin ) Nesimî 

Onun ana dilinden başka Arapça ve Farsça yazmış olduğu divanlar da vardır.

Şairin gerçek adı Ali’dir. 1369 yılında Azerbaycan’ın Şamahı şehrinde doğmuşturBabası Seyid Muhammed çağının tanınmış adamlarından olmuştur. Seyid Ali (Nesimi) ilk eğitimini Şamahı’da almış, daha sonra özellikle felsefe ve dini cereyanları öğrenmeyeheves göstermiştir. Nizami, Hakani, Mehseti, Feleki, Zülfikar Şirvani, Arif Erdebilli, Mahmut Şebusteri ve Marağalı Evheddin’in eserleri ile terbiyelenmiş aynı zamanda Orta Doğu’nun Celaleddin Rumi, Rudeki, Sadi, Attar gibi görkemli şairlerinin eserlerini derinden öğrenmiş, idrak ederek kendi de küçük yaşlarından itibaren şiir yazmaya başlamıştır.

Ateş içinde biten bir gül olsa bile istemem

Arabcayı Farsçayı bilmem ve bilmeyi de arzulamam

En doğru yol (Hak yolu) olarak esirgeyenin yolunu gözetirim

Zalimlerin yoluna asla sapmam

 

Garip bir derdim var: herkesin sadece kendi kazancını gözetmesi

Bense bu gün bulduğumu bugün yerim, geleceği düşünmem, yarınınkini tanrı bağışlar derim

Dünya malına karşı en ufak bir arzum ve isteğim mevcut değildir

Maddi ve manevi ihtiyaçlarımı tanrı karşılar, kullarından herhangi bir isteğim yoktur

 

Oy Nesimi, dost Nesimi ki (şu dünyada) elindekinden fazlasını istemeyen bir misafirim

ahirette affolmam için yolum Hz. Muhammed iken

ve tüm kulların maddi - manevi ihtiyacını veren, günahların üstünü örten Tanrı iken

bu dünyadaki vekili  hünkârından hiç bir şey istemem

 

I would not even desire a rosebud rising in the fire

I did not know Arabic and persion, and I do not have any desire knowing them either

I would look to the path of god  as correct path

I do not desire to follow the path of cuel ones

 

I have a strange worry that everybody is  only worrying about their own profits.

Whatever I found today I eat today, and I thing god will provide for tomorrow

I do not have any desire or request for worldly possessions,

My requirements are provided by god and  would not desire anything from the  people (subjects of the god)

Oy Nesimi, friendly Nesimi , You are a vistor that does not want anything else that you already have

My path for the redemption in afterlife is the path of Muhammed

And while all the requirements of all creatures of the god is provided by the god,

I will not want anything at all from the king who is only  representative(caliph) of the god in this world.

 

Seyid (İmadeddin ) Nesimî  1369