Ruhi Su Haydar (ben melamet hırkasını)

https://www.antoloji.com/kul-nesimi/hayati/

https://www.dunyabizim.com/mercek-alti/ar-u-namus-sisesini-tasa-calmak-yahut-melamet-h36314.html

Ben melamet(1) hırkasını
Kendim giydim eynime(2)
Ar u namus(3) şişesini
Taşa çaldım kime ne

Gah çıkarım gökyüzüne
Seyrederim alemi
Gah inerim yeryüzüne
Seyreder alem beni

Gah giderim medreseye
Ders okurum hak için
Gah giderim meydeneye(4)
Dem çekerim(5) kime ne

Sofular haram demişler
Bu aşkın şarabına
Ben doldurur ben içerim
Günah benim kime ne

Ben yitirdim ben ararım
Yar benimdir kime ne
Gah giderim öz bağıma
Gül dererim kime ne

Sofular secd'ederler
Mescidin mihrabına
Benim ol dost eşiğidir
Secdegahım kime ne

Nesimi'ye sordular ki
Yarin ilen hoş musun
Hoş olayım olmayayım
O yar benim kime ne

Kul Nesimi

 

(1)    Melamet: hiçliği kabul etmiş, dünya varlıklarını malı mülkü itmiş, bu görüşü savunan tasarruf felsefesi

(2)    Eğin: omuz

(3)    Ar u namus: utanma, haya ve namus

(4)    Meyhane

(5)    İçki içmek

 

 

I wear cardigan of nothingnes(1) on my shoulder myself

And  I throw the bottle of shame into the stone, so who cares?

 

I either climber to sky and watch the universe

Or came down to the earth and universe watch me

 

I either go to the medrese(2) and study for the sake of god

Or went to the wine house to drink wine for the sake of myself, so who cares?

 

This wine of my love is called illegimate by religious devotees.

I filled it, and I drink it, so who cares?

 

I lost her , and ı am looking for  her

That darling is mine, who cares

Sometimes ı go my own vineyard

To pick up roses, who  cares?

 

religious devotees prostrates to the alter of masjid

my place of prostration is the treshold of friends, who cares

 

They ask to Nesimi if you are pleased with your darling one

Either ı am pleased or not

She is my darling, who cares?

 

 

(1) Melamet, a branch of sufism that reject all worldly goods

(2) school


* 'Melamet' tasavvufi bir kavramdır ve anlamı yokluk, hiçliktir. kul nesîmî' nin 'ben melamet hırkasını kendim giydim' sözlerinde hiçliği arzularını nefsini kendisinin dizginleyebildiğini belirtmektedir. Gerçekten de kişi melamet hırkasını tasavvufi anlamda kendisi giymelidir. Melamet hırkası bir kere eğnine (omzuna) giyildiğinde hiçliği kabullenmiş dünya varlıklarını, malı mülkü itmişsindir.