Soğutucu akışkanların doyma termofiziksel özellikleri ,M. Turhan ÇOBANProgramı kendi bilgisayarına indir :

ref_CS.jar