DERSLER (CLASSES)

Algoritma Geliştirme

Bachelor of Science (Lisans)

Fuels & combustion

Computer Programming   (Bilgisayar Programlama )

Numerical Analysis (Sayısal Çözümleme)

Heat Transfer (2019-2020 Fall)

Heat Transfer I  (Isı Transferi I)

Heat Transfer II (Isı Transferi II)

Thermal Engineering Lab (Isı Laboratuarı -Makina Laboratuarı I)

Thermal System Design (Isıl sistem dizaynı)


Numerical heat convection (sayısal ısı taşınımı)

 Measurement (Ölçme)

Numerical Heat Transfer (Sayısal Isı Transferi)

Introduction to Combustion (Yanmaya giriş)

Makina Laboratuarı

Bilgisayar (java) Mekatronik MYO

Computer 1st year Mechanical Engineering

Fluid Mechanics

Master of Science (Yüksek Lisans)

Advanced Numerical Methods for Engineers (Mühendisler için ileri sayısal metodlar)
Numerical Thermodynamics (Sayısal Termodinamik)
Advanced Computer Programming for Engineers
Power Plant Design

Degree of Philosophy Ph.D (Doktora)
Numerical Heat Conduction (Sayısal Isı İletimi)
Numerical Heat Convection (Sayısal Isı Taşınımı)
Numerical Radiation Heat Transfer (Sayısal Isı Işınımı)
Numerical Thermodynamics (Sayısal Termodinamik)
Fuel Cell Systems(Yakıt Pili Sistemleri)