Dr. . Turhan Çoban
EGE Üniversitesi Mühendislik Fak. Makina Müh. bölümü, Bornova, İZMİR
turhan.coban@ege.edu.tr

SOĞUTKANLARIN DOYMA TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİ TÜRKÇE TURKISH

SATURATED THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF  REFRIGERANTS İNGİLİZCE ENGLISHSOĞUTKANLARIN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ TÜRKÇE TURKISH

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF REFRIGERANTS İNGİLİZCE ENGLISHSTANDART SOĞUTMA ÇEVRİMİ TÜRKÇE TURKISH

STANDARD REFRIGERATION CYCLE İNGİLİZCE ENGLISH