Dr.  Turhan Çoban
EGE Üniversitesi Mühendislik Fak. Makina Müh. bölümü, Bornova, İZMİR, TURKEY
turhan.coban@turhancoban.com

KİTAPLAR (BOOKS) :

İngilizce - ENGLISH                                                                                                                                 Türkçe - TURKISH
Applied Math (pdf)   last upgrade 23.04.2023
iklimlendirme prosesleri (air conditioning processes)   
Numerical Analysis With example problems (pdf)                last upgrade: 7.10.2020
Java programlama dili örnekleriyle sayısal çözümleme (pdf)    (Numerical analysis with java examples book (pdf))
Computer Programming  - Java programming language (pdf)
Java Bilgisayar Diliyle Programlama(pdf)      (Computer programming with java programming language )
Numerical Heat Transfer(pdf)    last upgrade: 23.04.2023
Soğutma sistemlerinin Modellenmesi(pdf)     (Modelling of refrigeration systems in Turkish)
Numerical Thermodynamics(pdf)          last upgrade:23.04.2023
Ölçüm (pdf) (Metrology)     son değiştirme: 4.01.2019
programs of numerical thermodynamics, numerical heat conduction, numerical analysis.. (SCO1)       last upgrade: 23.04.2023
I. Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler el kitabı giriş bölümi (pdf)
Numerical Math with Python Language last update: 4.07.2021
Isıl sistemlerin tasarımı     son değiştirme: 17.03.2019
Numerical Math with Julia
 
Optimisation with Matlab-Octave


==================================================
Ana sayfaya geri dön( Return to main page)